Aktuelt

Mekk Iver By Night 🤖✨🌛

Mekk Iver er en møteplass og koblingsboks mellom næring og læring. Her tilbys kurs og arrangementer på dagtid og kveldstid, og vi har utstyr og løsninger for mekking.

Bedrifter, foreninger og andre kan leie lokalene til arrangementer og møter. Ta Kontakt.

ON Time

20. oktober 2021 arrangerte ON Ocean Network ON Time med fokus på rekruttering av fagarbeidere og samarbeid om tiltak for å lykkes. Møtet ble åpnet av styreleder Alf Hjelmaas. Så fikk vi lærerike innlegg fra Hilde Aspås fra Møre og Romsdal, Ole Jonny Rugset fra KNN, Kristin Wiik og Kjetil Hansen fra NEAS, Åse Marie Haltvik fra Brunvoll og Nils Erik Pettersen fra ON Ocean Network. Deretter hadde vi en diskusjon og oppsummering av punkter vi må ta med videre i arbeidet med ON Havkandidat.

Åpning

Bilder fra åpningen av Mekk Iver 1.10 2021.

Snorklipping v/ Ordfører Kjell Neergaard , assistert av Nils Erik Pettersen og Alf Hjelmaas, ON Ocean Network SA
Koplingsstasjoner for Automasjon og Elektro – lånt fra Kristiansund videregående skole
Robot programmering – lånt fra Kristiansund videregående skole
Orientering om planer for Mekk Iver av Nils Erik Pettersen – daglig leder ON Ocean Network AS
Simulator for båt/navigasjon fra Enav AS
3D print – lånt fra Kristiansund videregående skole
Mange sponsorer og støttespillere på gang

Mediasaker.

https://ksu.no/artikler/ksu-no/110112-mekk-iver-nytt-spennende-konsept-lansert-pa-mellom

https://www.tk.no/nytt-teknologitilbud-apnet-i-kristiansund-vi-skal-pumpe-hjerne/s/5-51-1046132

https://www.tk.no/etablerer-mekkeverksted-for-framtidas-fagarbeidere/s/5-51-1033269