Intro

Som region har vi behov for attraktive og stimulerende møteplasser. Mekk Iver Teknologiklubb (MIT) er en møteplass for vi som er interesserte i utvikling og bruk av teknologi. Målet er å utvikle et miljø for deling, problemløsing og erfaringsbasert læring. En plass der vi kan lære av hverandre, lage prototyper, reparere og utforske teknologiske muligheter.

Det var ON Ocean Network SA (ON) som tok initiativet. ON er et non-profit bedriftssamarbeid for utvikling i havnæringene. Mange bedrifter har behov for allsidige teknikere. I den forbindelse oppstod ideen om etablering av Mekk Iver. Vi ønsker både å øke interessen for teknologifag og koble skole, studenter og næringsliv tettere sammen. Det er startet et eget prosjekt kalt ON Havkandidat for utvikling og utprøving av nye samarbeidsløsninger.

Oppfinnere og gründere

Sammen med Vindel , Ungt Entreprenørskap og skoler vil Mekk Iver også fungere som en kunnskapshub for problemløsning, ideutvikling og entreprenørskap. Dersom du ønsker å teste ut ideen kommersielt, så kan vi koble inn innovasjonsselskapet Vindel. Klubben vil være tett koplet til næringslivet, noe som kan gi oss konkrete problemstillinger, hjelp til uttesting, lån av utstyr og annet.

Teknologi, læring og samspill

Utvikling av tverrfaglig teknologikunnskap gjennom prøving og feiling gir mange muligheter. Mange drømmer om å starte egen bedrift eller jobbe i teknologiselskaper. Andre vil kanskje lære seg nye fag eller teknologier eller fordype seg i nye muligheter. Vi vil alliere oss med ulike fagpersoner som kan guide og holde enkle kurs. Kursene vil være åpne for alle interesserte.

Utstyr og inventar

Vi har en lang ønskeliste med utstyr og materiell, og starter med det viktigste som er småskala/enkelt. Ønskelista er lang og omfatter følgende småskala hovedstasjoner:

  • Elektronikkverksted
  • Elektro-/automasjonsverksted
  • Mekanisk verksted (mek. verktøy, sveis, bor, kutt osv.)
  • Datalab for 3d modellering, 3D printere, programmering og lagring
  • Spillmaskiner for fag-simulatorer og tilhørende AR/VR utstyr mv.

Vi har en dynamisk ønskeliste, og er åpen for forslag til utvidelser så langt plassen rekker. Vi har allerede sikret oss en del inventar, men har fortsatt behov for arbeidsstoler, arbeidslys og div. materiell.

Medlemskap

MIT vil disponere utstyr og materiell som både er kostbart og farlig for ukyndige. Videre vil foregå utviklingsarbeid i lokalene som vil forutsette at klare spilleregler følges. Vi har derfor 16 års aldersgrense og vi du må også fullføre et rekrutteringsprogram for å bli medlem. Vi vil også gjennomføre arrangementer og tilstelninger for andre målgrupper, men det forutsetter at vi får med oss mange gode støttespillere.

Støttespillere og engasjement

Mye av det teknologiske utstyret som trengs er kostbart og har kort levetid. Vi må derfor finne gode måter som sikrer at vi er noenlunde oppdaterte. I tillegg til utstyret MIT skaffer vil vi forsøke å få til utstyrsdeling mellom deltakerne, med bedrifter og skoler. Vi har også forhåpninger om at bedrifter og andre vil sponse oss med utstyr eller penger.

I startfasen etablerer vi oss i et lite men godt egnet lokale i den gamle kantina til Ellofabrikken på Løkkemyra, som nå er utviklet til det unike kontor- og opplevelsesfellesskapet mEllom. Vi har inngått en gunstig men kortsiktig leieavtale, da vi gjennom en prøveperioden må finne ut hvordan vi kan finansierer driften mer langsiktig.