Om Mekk Iver og ON

Mekk Iver ble startet av ON Ocean Network SA (ON). ON er et samvirke for utvikling av Kristiansund og Nordmøre innen havservice. Mange selskaper i nettverket har rekrutteringsbehov, spesielt ulike teknikere. Med etableringen av Mekk Iver ønsker nettverket å øke interessen for tekniske fag, promotere lokale jobbmuligheter og stimulere til flerfaglig kompetanseutvikling.

På dagtid brukes Mekk Iver som opplæringsarena for ansatte i bedrifter, arbeidsledige, elever og lærlinger. Sammen med partnere vil det arrangeres kurs og opplæringsløp i bedrifter. Satsingen kalles ON Havkandidat, og skal baseres på et tettere samarbeid mellom bedrifter, Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV, Kristiansund Videregående Skole, Kristiansund kommune og Varde om utvikling og utprøving av nye kvalifiseringstiltak.

På ettermiddag og kveldstid drives Mekk Iver Teknologiklubb i samme lokaler. Her vil gründere og andre interesserte få et møtested for utforsking av teknologiske muligheter, protyping, digital produksjon og ferdighetstrening. Etableringen av Mekk Iver har fått støtte fra Sparebanken Møre til oppstart. Vi jakter flere partnere som kan bidra til utvikling og drift av tilbudet. Støttespillere som ønsker det vil både få eksponering og tilbys deltakelse på kurs og arrangementer for ansatte.

Mekk Iver Teknologiklubb og ON Havkandidat er i utprøvingsfasen organisert som et prosjekt i ON Ocean Network SA. Prosjektet har følgende styringsgruppe:

 • Alf Hjelmaas, West Elektro
 • Bente Ulseth, Abyss/Ocein
 • Hedda Evjen/Klaus Hoseth, Stranda Prolog
 • Marit Odde, Norsea Vestbase
 • Trine Mari Korsnes Nilsen, Høyskolesenteret i Kristiansund
 • Erik Pettersen, Varde
 • Roy Tvedt, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Bjørnar Loe, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Rune Dyrstad, Kr.sund videregående skole
 • Ola Løvold, NAV
 • NN, Kristiansund kommune

Prosjektet ledes av daglig leder i ON Ocean Network SA

ON Ocean Network SA

ON Ocean Network SA er et bedriftsstyrt non-profitt samvirkeselskap, med ca 50 bedrifter som medlemmer. Selskapet har pt. ingen ansatte, men leier inn kapasitet både til daglig ledelse og prosjekter. Selskapet har følgende styre:

 • Alf Hjelmaas – daglig leder West Elektro AS
 • Trine Mari Korsnes Nilsen – koordinator Høgskolesenteret i Kristiansund
 • Klaus Hoset – daglig leder Stranda Prolog AS
 • Victor Jensen – daglig leder Abyss Group AS
 • Britta Joø – daglig leder Thon Hotel Kristiansund
 • Geir Peder Bøe – daglig leder Averøy Industripark AS
 • Stein Arve Olsen – baseleder Norsea Vestbase AS

Daglig leder er Nils Erik Pettersen – sr. rådgiver aPOINT AS