ON Havkandidat

ON Ocean Network har startet prosjektet ON Havkandidat med målsetting om tettere samhandling og koordinering mellom skole, NAV og bedriftene. Målet er å få flere og enda bedre kvalifiserte kandidater som søkere til ledige stillinger i havnæringene.

Innhold

Målet søkes nådd med å tilby skreddersydde kompetansetiltak tilpasset behovet i havnæringene. Det er spesielt stort behov for allsidige teknikere, og det vil derfor fokuseres spesielt på disse fagretningene i prosjektet.

Målgrupper

I prosjektet skal vi utvikle og prøve ut konkrete tiltak og nye løp for  lærlinger, arbeidsledige og ansatte i bedriftene, og om vi finner de gode løsningene må vi også finne en bra måte å drifte ON Havkandidat videre.

Støttespiller

Prosjektet støttes av Møre og Romsdal fylkeskommune, og det er etablert en bred styrings-/ressursgruppe som skal prøve å finne ut hvordan samspillet kan forsterkes.

 • Bente Ulseth (leder), Abyss/Ocein
 • Alf Hjelmaas, West Elektro
 • Hedda Evjen/Klaus Hoseth, Stranda Prolog
 • Marit Odde, Norsea Vestbase
 • Trine Mari Korsnes Nilsen, Høyskolesenteret i Kristiansund
 • Erik Pettersen, Varde
 • Roy Tvedt, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Bjørnar Loe, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Rune Dyrstad, Kr.sund videregående skole
 • Ola Ansgar Løvold, NAV
 • NN, Kristiansund kommune

Prosjektet ledes av daglig leder i ON Ocean Network SA