Tjenester

Mekk Iver er først og fremst et verksted for prototype utvikling og praktisk læring.

Prototyping og utprøving

Bedrifter og gründere kan leie plass for arbeid med prototyping og utprøving.

Kurs og opplæringstilbud

Vi vil tilby teknologikurs for studenter, arbeidsledige, ansatte i bedrifter og andre interesserte på ulike nivå f. eks innenfor programmering, 3D modellering, elektronikk, web-utvikling, grafisk design og annet. Kursene vil i stor grad baseres på praktisk oppgaveløsning. En kurskalender vil publiseres senere.

Vi kan også gjennomføre spesielle arrangementer, workshops for bedrifter og andre interesserte.

Tilbud til skoler

Vi vil samarbeide med og tilby egne løsninger og opplegg for skoler. Se også ON Havkandidat.

Simulatortjenester